Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Mikäli huomaat Colpermin® -valmisteen käytön aikana haittavaikutuksia, on niistä tärkeää keskustella hoitavan lääkärisi, hoitajan tai apteekin kanssa. Haittavaikutukset voivat sellaisiakin, joita ei ole pakkausselosteessa mainittu.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu valmisteen pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea 

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri 

PL 55 

00034 FIMEA

Tillotts Pharma saa tietoja kaikista FIMEA: n vastaanottamista sivuvaikutuksista lääkkeidemme suhteen. Nämä tiedot eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja.

Voit olla myös suoraan yhteydessä Tillotts Pharma AB:n toimistoon haittavaikutusilmoituksen tekemiseksi.

Kaikkea meille kertomaasi käsitellään luottamuksellisesti eikä ilmoittamiasi henkilötietoja välitetä eteenpäin, vaan ne jäävät vain lääketurvahenkilöstön tietoon.

Tillotts Pharma AB:lla on laillinen velvollisuus ilmoittaa kaikista haittavaikutusepäilyistä lääkevalvontaviranomaisille.

Huomaa, että jos olet alaikäinen (alle 18-vuotias), emme oikeussyistä voi hyväksyä ilmoitustasi. Täysi-ikäinen (vähintään 18-vuotias) henkilö, kuten vanhempi, huoltaja tai terveydenhuollon ammattilainen, voi tehdä ilmoituksen puolestasi.

Ilmoittajan tiedot

Potilaan tiedot

ÄLÄ anna potilaan nimeä (ei etu- eikä sukunimeä)

Tietosuojailmoitus:
Kaikkia Tillotts Pharmalle luovuttamiasi tietoja ja henkilötietoja suojataan ja pidetään luottamuksellisina sisäisten menettelytapojen ja paikallisten määräysten mukaisesti. Tietojasi ja henkilötietojasi käytetään lääketurvallisuuden valvonnan tarkoituksessa, jotta voimme käsitellä ilmoituksesi asianmukaisesti.Niitä voidaan luovuttaa muille sellaisille osapuolille, joiden kanssa Tillotts Pharma on yhdessä vastuussa Tillotts Pharman tuotteiden lääketurvallisuuden valvonnasta (lääkkeisiin liittyvien turvallisuustietojen tutkimus) asuinmaassasi, ja/tai terveysviranomaisille. Tässä yhteydessä henkilötietojasi voidaan siirtää asuinmaasi, Euroopan talousalueen ja/tai sellaisen maan sisällä, joka Euroopan neuvoston päätöksen mukaan tarjoaa riittävän henkilötietojen suojauksen. Lisätietoja siitä, miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi, sekä henkilötietojasi koskevat oikeutesi on esitetty tietosuojailmoituksessamme, joka on luettavissa verkkosivullamme https://www.tillotts.com/privacy-policy