Käyttöehdot

Tämän verkkosivuston on kehittänyt ja sitä hallinnoi Tillotts Pharma AB (”Tillotts”).

Tähän verkkosivustoon pääsyyn, selaamiseen ja käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja ja sovellettavaa lakia. Käyttöoikeutesi tälle verkkosivustolle ja selaamiseen muodostavat sopimuksen ilman rajoituksia kaikkiin näihin ehtoihin ja sovellettavaan lakiin. Jos et hyväksy näitä ehtoja ja ehtoja, et voi käyttää tätä verkkosivustoa. Siksi, lue seuraavat ehdot huolellisesti ennen tämän verkkosivuston käyttöä. Kiinnitämme huomionne siihen, että Tillotts voi milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta tarkistaa tai päättää nämä säännöt ja ehdot mistä tahansa syystä. Tällaiset tarkistukset sitovat sinua, ja sinun tulisi siksi säännöllisesti käydä tällä verkkosivustolla tarkistaaksesi nykyiset käyttöehdot.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut omistusoikeudet

Tällä verkkosivustolla olevat tai siihen viitatut tekijänoikeudet ja tavaramerkit (yhdessä ”oikeudet”) ovat Tillottsin tai muiden vastaavien omistajien omaisuutta, jotka ovat myöntäneet Tillottsille oikeuden ja lisenssin tällaisten oikeuksien käyttämiseen. Sinulle ei ole annettu mitään oikeuksia mihinkään oikeuksiin.

Linkit kolmannen osapuolen verkkosivustoille

Linkit kolmansien osapuolien sivuille tarjotaan vain mukavuuden vuoksi. Tillotts ei ilmaise mielipidettään kolmansien osapuolien sivujen sisällöstä ja kieltää nimenomaisesti vastuun kaikista kolmansien osapuolten tiedoista ja niiden käytöstä.

Yksityisyys

Henkilökohtaisia ​​tietoja, jotka annat meille tämän verkkosivuston käytön kautta, säännellään tietosuojakäytännössä.

Käyttäjien suostumusten käsittely

Olet täysin vastuussa kaikista Tillottsille lähettämistäsi tiedoista sisällön ja tarkkuuden suhteen, ja siitä, että kolmansien osapuolten oikeuksia ei loukata. Sitoudut siis, että Tillotts tallentaa nämä tiedot ja käyttää niitä tilastollisiin arviointeihin tai muihin nimettyihin yritystarkoituksiin tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Tillottsilla on erityisesti valtuudet käyttää tällaisen viestinnän sisältöä, mukaan lukien ideoita, keksintöjä, konsepteja, tekniikoita tai tietotaitoa mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen, valmistukseen ja / tai markkinointiin, ja nämä tiedot toistavat ja tekevät niistä täysin saatavan kolmansille osapuolille.

Rajoitettu vastuu

Tillotts kieltää vastuun pääsystä tietoihin, jotka eivät välttämättä ole minkään maan säännösten tai standardien mukaisia. Tillotts ei takaa, että tällä verkkosivustolla olevat toiminnot ovat keskeytymättömiä tai virheettömiä, että verkkosivustossa olevat toiminnot ovat keskeytymättömiä tai virheettömiä, että viat korjataan tai että tällä verkkosivustolla tai palvelimella, joka tarjoaa tämän verkkosivuston saataville, ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja. Tillotts pidättää oikeuden keskeyttää tai lopettaa milloin tahansa minkä tahansa tai kaikki tämän verkkosivuston toiminnot. Tillotts ei ota mitään vastuuta tämän verkkosivuston minkään tai kaikkien toimintojen keskeytyksestä tai keskeyttämisestä riippumatta siitä, onko kyse Tillottsin tai kolmannen osapuolen toiminnasta tai laiminlyönnistä.

Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli implisiittisten takuiden poissulkemista, joten jotkut yllä olevista poikkeuksista eivät ehkä koske sinua.

Kansainväliset käyttäjät

Tillotts tarkistaa, ylläpitää ja päivittää tätä verkkosivustoa Suomessa. Se on tarkoitettu yksinomaan Suomeen. Tillotts ei takaa, että tällä verkkosivustolla olevat tiedot ovat oikein myös muualla kuin Suomessa, etenkin että tuotteet ja palvelut ovat saatavana samassa muodossa, koossa ja ehdoin. Jos käytät tätä verkkosivustoa muualta kuin Suomesta ja / tai lataat sisältöä, olet vastuussa siitä, että se on yhteensopiva asuinpaikkasi paikallisten lakien kanssa.

Tällä verkkosivustolla mainitulla tuotteella voi olla erilaiset pakkaukset / pakkauskoot ja merkinnät eri maissa.

Sovellettava laki ja paikka

Tämän verkkosivuston käyttöä säännellään kaikissa suhteissa Suomen lain mukaan ottamatta huomioon lainvalintaa koskevia säännöksiä. Hyväksyt, että riidat ja oikeudenkäynnit, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti tästä verkkosivustosta tai liittyvät siihen, on saatettava Helsingin toimivaltaisten tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.